SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Đường dẫn truy cập: http://sangdvl.vieclamvietnam.gov.vn

- Truy cập theo đường trên, chọn Người lao động đăng ký tham gia phiên

- Chọn và điền đầy đủ thông tin tại bảng tiếp theo (Tỉnh/Thành phố: là nơi mình thường trú), sau đó chọn Đăng ký tham gia

- Chọn Phỏng vấn tại đơn vị tuyển dụng tương ứng (đối với đơn vị nào đang có mặt để thực hiện tuyển chọn lao động là có dòng chữ online màu xanh)

- Chọn Yêu cầu tham gia (nên mở máy ảnh và micro của máy tính hoặc điện thoại thông minh của bạn) để tham gia phỏng vấn. Nếu trình duyệt của bạn chưa đăng nhập tài khoản, bạn phải nhập tên bạn vào rồi chọn Yêu cầu tham gia.

Lưu ý: nếu đơn vị phỏng vấn đang phỏng vấn lao động khác sẽ không chấp thuận bạn vào phỏng vấn, bạn vui lòng chờ đến lượt. Có thể quay lại sau hoặc chọn phỏng vấn đơn vị khác.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP

- Đường dẫn truy cập: http://sangdvl.vieclamvietnam.gov.vn

- Đăng nhập vào phần mềm

- Truy cập theo đường dẫn trên, nhập tên đăng nhập và Mật khẩu rồi chọn Đăng nhập. (tên đăng nhập và mật khẩu do cán bộ điều hành Sàn giao dịch việc làm cung cấp trước thời gian diễn ra Sàn giao dịch việc làm)

- Tìm đến tên đơn vị mình, chọn Online (cột sau cùng) ở bất kỳ hàng nào.

- Chọn Yêu cầu tham gia (nếu đơn vị chưa đăng nhập tài khoản của trình duyệt, vui lòng nhập vào tên đơn vị rồi chọn yêu cầu tham gia).

Lưu ý: Các đơn vị đã đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin tuyển dụng vào bộ công cụ này vui lòng liên hệ cán bộ điều hành Sàn giao dịch việc làm trước 03 ngày ngày hoạt động Sàn diễn ra..